Nova internet stanica

Poštovani,

od danas je u funkciji nova internet stranica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci kojoj možete pristupiti na: med.unibl.org